Anuncis Oficials
 Contractació Administrativa
 Edictes i anuncis
 Oferta pública d´ocupació
 
 
PERFIL DEL CONTRACTANT

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions públiques i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través de l'enllaç següent:

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de la Mancomunitat

EDICTES I ANUNCIS

 

Resolució sobre el complement retributiu d'I.T.
Data
12.02.19

Anunci BOPB: Modificació Pressupost 2_2018
Data
26.09.18

Anunci DOGC: Nomenament secretària
Data
06.08.18

Anunci BOPB d'encomana de gestió servei públic
Data
15.06.18

Anunci d'exposició pública dels acords provisionals de modificació d'ordenança fiscal núm. 2. reguladora de la taxa per a la prestació del servei públic Ecorail
Data
18.05.18
Anunci BOPB: Modificacions ordenança fiscal Núm. 2 ECORAIL.
Data
12.07.18

Establiment del servei públic Ecorail
Data
22.04.16

Anunci de l'administració local
Data
27.01.15
 
Ajuntament de
Callús
Ajuntament de Sant
Joan de Vilatorrada
Ajuntament de
Santpedor
Ajuntament de
Suria
Ajuntament de
Castellnou de Bages
Ajuntament de Sant
Salvador de Guardiola
© Mancomunitat Intermunicipal del Cardener
Passeig Gallifa núm. 1, 2ª Planta - 08250 - Sant Joan de Vilatorrada - Barcelona
Tel.: +34 93 876 78 12 - Fax: +34 93 876 40 18 - mic@mintercar.org